Rubrika: Diabetes mellitus 1. typu

načítání

Nedostatek vitaminu D zvyšuje mortalitu hypertoniků až o 97 %. Suplementace vitaminem D, zvláště ve vyšších dávkách, významně snižuje úmrtnost těchto pacientů

Tato prospektivní kohortová studie zahrnovala vzorek 19.500 dospělých s hypertenzí, kteří se...

Přečíst

Vitamin D zvýšil účinnost antidiabetika glibenklamidu (studie na zvířatech)

Úvod a metodika Diabetes mellitus je onemocnění související s oxidačním stresem charakterizované hyperglykémií a řadou komplikací včetně nefropatie. Vitamin D má různé funkce přesahující metabolismus vápníku. Cílem studie bylo...

Přečíst

Podávání vysokých dávek vitaminu D3 vede k vymizení 85 % dysplazií typu CIN I na děložním čípku

Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie je první, která potvrdila vysokou účinnost dlouhodobého podávání vysokých dávek vitaminu D na vymizení dysplázií (prekanceróz) na děložním čípku...

Přečíst
načítání

Chcete mít neustále přehled o nových příspěvcích? Začněte sledovat naší stránku na Facebooku.

Rubriky

Archivy