Onemocnění COVID-19 postihuje většinou starší lidi, což jsou osoby s vyšším rizikem nedostatku vitaminu D v séru.

V tomto ohledu autoři upozorňují na dobře známé muskuloskeletální účinky vitamínu D a naznačují další potenciální přínosy.

Udržování optimálních hladin vitaminu D je zásadní pro prevenci pádů, křehkosti (frailty) a fraktur u starších pacientů s nízkou úrovní aktivity v důsledku nedostatku pohybu v rámci karanténních opatření nebo u pacientů, kteří jsou po delší dobu imobilizováni během hospitalizace a po propuštění.

Hypovitaminóza D je také spojena s náchylností k infekcím dýchacích cest, s hospitalizací na JIP (jednotka intenzivní péče) a úmrtností.

Autoři zdůrazňují důležitost dosažení žádoucí sérové hladiny vitaminu D u starších pacientů s COVID-19, aby se zajistily prospěšné muskuloskeletální účinky a případně respirační účinky vitamínu D v kontextu COVID-19.

Full-text