Cílem této nové klinické studie publikované v prestižním vědeckém časopise JAMA bylo zjistit souvislost mezi koncentrací vitaminu D před testováním na COVID-19 a výsledkem následného testu na přítomnost infekce COVID-19.

Tato retrospektivní kohortová studie zahrnovala pacienty s hladinou vitaminu D naměřenou maximálně do 1 roku před testováním na COVID-19 od 3. března do 10. dubna 2020.

Nedostatek vitaminu D při posledním měření byl definován jako hladina 25-hydroxycholekalciferolu nižší než 50 nmol/l.

Ve studii se používal výsledek testu PCR (polymerázová řetězová reakce) na přítomnost viru způsobujícího COVID-19. Analýza s více proměnnými testovala, zda byl stav vitaminu D před testem COVID-19 spojen s pozitivním testem na COVID-19.

Výsledky: Celkově bylo zařazeno 489 pacientů (průměrný věk, 49,2 let) z toho 366 [75%] žen a 331 [68%] jiné než bílé rasy se změřenou hladinou vitaminu D v roce před testem na COVID-19. Stav vitaminu D před testováním COVID-19 se hodnotil jako pravděpodobný nedostatek pro 124 účastníků (25 %), pravděpodobně dostatečný pro 287 (59 %) a nejistý pro 78 (16 %). Celkově 71 účastníků (15 %) mělo pozitivní test na COVID-19.

V retrospektivní analýze byl pozitivní test na COVID-19 spojen se zvyšujícím se věkem až do věku 50 let: riziko vyšší o 6 % (p = 0,02); jiná než bílá rasa: riziko vyšší o 254 % (p = 0,009) a pravděpodobný stav deficitu vitaminu D: riziko vyšší o 77 % (p = 0,02) ve srovnání s pravděpodobně dostatečným stavem vitaminu D.

Výskyt COVID-19 ve skupině s deficitem vitaminu D byly 21,6 % oproti 12,2 % ve skupině s dostatkem vitaminu D.

Závěry: V této retrospektivní kohortové studii s jedním centrem byl pravděpodobný deficit vitaminu D spojen se zvýšeným rizikem COVID-19.

Full-text