Úvod a cíl

Dodnes se rozebírají a dlouze diskutují široké benefity podávání vitaminu D během těhotenství. Klinické studie na toto téma však relativně scházejí. Tato studie se zaměřila na hodnocení suplementace vitaminu D na zdraví dětí u budoucích rodiček,

Metodika

Randomizovaná, dvojitě zaslepená klinická studie sledovala děti, jejichž matky dostávaly během těhotenství jednu ze tří dávek vitaminu D (600, 2000 nebo 4000 IU denně) v rámci suplementace vitaminu D k určení jejich vlivu na zdraví dítěte do 2 let. Během tehostenství bylo přiděleno 119 těhotným 600 IU/den, 121 těhotným 2000 IU/den a 120 těhotným 4000 IU/den počínaje 12.–16. týdnem těhotenství do konce těhotenství.

Na začátku byly koncentrace 25(OH)D v séru matek ve všech větvích podobné; 91 % bylo 50 nmol/l. Jak se očekávalo, existovala souvislost mezi množstvím spotřebovaného vitaminu D (600, 2000 nebo 4000 IU denně) a hladinami 25(OH)D u matek na konci intervence.

Celkem 311 dětí 311 matek bylo sledováno po dobu 2 let za účelem hodnocení zdravotních výsledků. Zdravotní stav dětí (křivice, respirační onemocnění [pneumonie, astma] a průjem/zvracení) byly hodnoceny pomocí dotazníku a fyzikálního vyšetření (3, 6 a 24 měsíců věku).

Výsledky

Nízké hladiny 25(OH)D v séru matek během těhotenství zvýšily riziko rozvoje křivice, respiračních onemocnění a dalších onemocnění u dětí v raném dětství. Rachitida byla diagnostikována u 15,6 % dětí žen, které během těhotenství dostávaly 600 IU vitaminu D, což bylo více než u jiných skupin vitaminu D.

Děti ve skupině, jejichž matky dostávaly nízké dávky vitaminu D (600 IU/den), měly vyšší pravděpodobnost rozvoje respiračních onemocnění ve srovnání s ostatními skupinami: pneumonie byla diagnostikována u 36 dětí (35,0 %), což bylo významně vyšší než ve skupině s příjmem vitaminu D 4000 IU/den (n = 34 (31,5 %) p = 0,048).

Ve skupině s 600 IU/den vitaminu D bylo riziko dětské pneumonie ∼ 2krát vyšší než ve skupině, která konzumovala 4000 IU/den (OR=1,99, 95 % CI: 1,01-3,90). Výskyt průjmu a zvracení u dětí byl o 12,1 % nižší ve skupině 2000 IU/den a o 13,1 % nižší ve skupině 4000 IU/den ve srovnání se skupinou 600 IU/den (p = 0,051).

Závěr

Potomci těhotných žen, které pravidelně užívaly vitamín D v dávkách nad 600 IU/den během těhotenství, měli ve 2 letech nižší riziko respiračních onemocnění, křivice a průjmu.

PubMed

Fulltext