Cílem této studie bylo zjistit souvislost mezi hladinou vitamínu D, kyseliny močové a fosforu v séru pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou (CMP) ve srovnání s populací bez ischemické mozkové příhody.

Do této průřezové studie bylo zařazeno 133 pacientů přijatých na neurologické oddělení s diagnózou ischemické CMP a jejich sérové koncentrace vitamínu D, kyseliny močové a fosforu se porovnaly s kontrolní skupinou zahrnující jiných 133 jedinců odpovídajících věku a pohlaví. Přítomnost ischemické CMP (mozkové mrtvice) byla potvrzena neurologem na základě klinických příznaků, symptomů, CT mozku a MRI. Vzorky krve byly odebrány všem pacientům během prvních 24 hodin po přijetí do nemocnice.

Výsledky: Střední hladiny vitamínu D byly u pacientů s CMP významně nižší (37,8 nmol/l) oproti kontrolní skupině (56,8 nmol/l). Koncentrace kyseliny močové byl u pacientů s CMP 291 μmol/l a v kontrolní skupině 232 μmol/l. Hladina fosforu nejevila s ischemickou CMP významnou souvislost.

Závěry: Pacienti s ischemickou cévní mozkovou příhodou mají nižší sérové ​​hladiny vitamínu D a vyšší hladiny kyseliny močové.

Full-text