Epidemiologické důkazy ukazující souvislost mezi nízkou hladinou vitaminu D a s věkem souvisejícím snížením nervosvalové síly (dynapenie) nejsou zcela jednoznačné. Autoři této publikace proto zkoumali, zda nedostatek vitaminu D v séru je rizikovým faktorem pro výskyt dynapenie u jedinců ve věku 50 let a starších a zda osteoporóza nebo suplementace vitaminu D mají na dynapenii vliv.

Po dobu 4 let autoři sledovali 3.205 účastníků studie ELSA, kteří na začátku studie měli svalovou sílu přiměřenou svému věku. Séroví koncentrace vitaminu D se měřila na začátku studie a byla popsána jako dostatečná (> 50 nmol/l), insuficientní (≥ 30 a ≤ 50 nmol/l) nebo deficitní (< 30 nmol/l). Výskyt dynapenie byl stanoven pomocí změření síly stisku ruky < 26 kg pro muže a < 16 kg pro ženy na konci 4letého sledování.

Výsledky: Pacienti s deficitní sérovou koncentrací vitaminu D měli zvýšený výskyt dynapenie o 70 %. Když byli analyzováni pouze jedinci bez osteoporózy a ti, kteří neužívali vitamin D, tak pacienti s deficitní sérovou koncentrací vitaminu D měli zvýšený výskyt dynapenie o 78 % a pacienti s insuficientní sérovou koncentrací vitaminu D měli zvýšený výskyt dynapenie o 77 %.

Závěry: Sérová koncentrace vitaminu D <30 nmol/l je rizikovým faktorem pro výskyt dynapenie. U jedinců bez osteoporózy a těch, kteří neužívají suplementy s vitaminem D, je práh rizika vyšší (již u hladin ≤ 50 nmol/l).

Full-text