Striae gravidarum (těhotenské strie, pajizévky) je forma zjizvení pokožky pozorovaná během těhotenství a také závažný kosmetický problém. Cílem této klinické studie bylo posoudit souvislost mezi hladinami vitaminu D v séru a vzniku a závažností strií u primigravid (poprvé těhotných žen).

Do studie bylo zařazeno 91 primigravid v 36.– 41. týdnu těhotenství. Těhotným se změřila hladina vitaminu D v séru a pak byly rozděleny do dvou skupin podle toho, zda měly nebo neměly strie. Závažnost strií se hodnotila pomocí numerického bodovacího systému.

Výsledky: 55 žen (60,5 %) mělo strie, 36 žen (39,5 %) nikoliv. Průměrná hladina vitaminu D v séru žen se striemi byla 44,2 nmol/l, zatímco u žen bez strií 53 nmol/l. Mezi oběma skupinami sice nebyl nalezen statisticky významný rozdíl, avšak regresní analýza ukázala, že ženy s normální koncentrací vitamínu D v séru (≥75 nmol/l) měly nižší výskyt strií než ženy s nízkou hladinou vitaminu D (<50 nmol/l) (p = 0,015). Hladina vitaminu D nesouvisela významně se závažností strií.

Závěry: Toto je první studie, která prokázala, že normální hodnoty sérového vitaminu D jsou spojeny s nižším výskytem strií u těhotných. Léčba nedostatku vitamínu D u primigravid může zabránit vzniku strií.

Full-text