Cílem této metaanalýzy klinických studií bylo prozkoumat vliv podávání vitaminu D na sérové koncentrace kyseliny močové.

Metody: Systematické vyhledávání bylo provedeno v databázích PubMed-MEDLINE, Scopus, Web of Science, ClinicalTrials.gov a Google Scholar. Byly zahrnuty randomizované klinické studie s údaji na začátku a na konci intervence.

Výsledky: Metaanalýza byla provedena pomocí modelu náhodných efektů a analýzy citlivosti. Metaanalýza sedmi klinických studií, kterých se zúčastnilo 959 účastníků, ukázala významné snížení hladiny kyseliny močové po podání vitaminu D o -16,64 µmol/l (p <0,001).

Závěry: Podávání vitaminu D je spojeno s významným snížením hladin sérové kyseliny močové v randomizovaných klinických studiích.

Full-text