Je známo, že vitamin D hraje úlohu v lidské reprodukci. Prozatím je málo vědeckých studií, které by sledovaly vztah hladiny vitaminu D u mužů z párů léčených na klinice asistované reprodukce. Tato observační studie proto hodnotila, zda nízké sérové ​​hladiny vitaminu D u mužů mohou u párů, které se pokoušejí otěhotnět, snížit šanci na úspěšné početí.

Muži a ženy z neplodných párů (n = 102) byli rozděleni do 2 skupin podle hladiny vitaminu D; za dostatečnou byla považována sérová hladina vitaminu D ≥ 75 nmol/l, za nedostatečnou hladina pod 75 nmol/l u mužských členů párů. Partnerky mužů z obou skupin byly podrobeny třem po sobě jdoucím léčebným stimulačním cyklům k navození ovulace follitropinem beta (hr-FSH). Páry se po každém stimulačním cyklu snažili o pohlavní styk s cílem početí potomka. Studie sledovala různé parametry, zejména však míru klinického těhotenství, porodů a potratů.

Výsledky: Ačkoliv analýza spermatu nezjistila podstatné rozdíly v koncentraci spermií, jejich pohyblivosti nebo tvaru, míra těhotenství a porodů byly významně vyšší (p <0,05) u párů, ve kterých neměl muž nedostatek vitaminu D.

Závěr: Výsledky této studie naznačují existenci vztahu mezi hladinou vitaminu D u mužů a schopností jejich spermatu iniciovat těhotenství při plánovaném pohlavním styku styku.

Pubmed

Full-text