Nedostatek vitaminu D se ukazuje jako rizikový faktor plicních onemocnění jako jsou bronchiální astma, cystická fibróza, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a intersticiální pneumonie, přestože přesný důvod není zcela znám.

Několik studií ukazuje, že vitamin D má celou řadu protizánětlivých vlastností a podílí se také na jiných procesech, než dříve známé funkce v udržení homeostázy vápníku a fosforu. Zdá se, že různé cytokiny, buněčné elementy, oxidační stres a hladiny proteázy a antiproteázy ovlivňují fibroproliferaci, remodelaci a funkce plic a tyto mohou být ovlivněny hladinami vitaminu D.

Chronická onemocnění plic, jako jsou astma a CHOPN, jsou také spojena s vitaminem D na genetickém základě. Tento imunitní a genetický vliv vitaminu D může ovlivnit patogenezi chronických plicních onemocnění.

I nedávná observační studie pozorovala významnou souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a sníženými plicními funkcemi.

Pubmed

Fulltext