Dosud neexistuje stanovená souvislost mezi příjmem vitaminu D a rozvojem rakoviny plic. Tato studie si stanovila za cíl vyhodnotit vztah mezi příjmem nebo statusem vitaminu D a prognózou a výskytem rakoviny plic. Do listopadu 2020 proběhlo v rámci metaanalýzy komplexní vyhledávání v lékařských databázi PubMed, Web of Science, EBSCO a Cochrane Library. Primárními výsledky byly dlouhodobé přežití a četnost výskytu pacientů s rakovinou plic. Pro účely studie bylo vybráno deset vhodných studií podle specifických kritérií.

Celkem čtyři studie zahrnující 5 007 pacientů porovnávaly celkové přežití (OS) a přežití bez relapsu (RFS) pacientů s rakovinou plic mezi uživateli vitaminu D a kontrolami bez vitaminu D.

Odhadovaný poměr rizik odhalil, že vitamín D zlepšuje přežití (OS) pacientů s rakovinou plic o 17 % a přežití bez relapsu (RFS) o 21 %.

Závěry: I když je pro potřeby interpretaci naplánovat cílené studie, výsledky metaanalýzy ukazují, že vitamin D zlepšuje dlouhodobé přežití pacientů s rakovinou plic a má příznivý vliv na výskyt rakoviny plic.

PubMed

Fulltext