Cílem tohoto systematického review a metaanalýzy bylo vyhodnotit vliv podávání vitaminu D na riziko akutní infekce dýchacích cest a identifikovat faktory, které by mohly ovlivňovat tento účinek.

Byla hodnocena všechna data jednotlivých účastníku klinických studií, které byly získány z dostupných údajů klinických studií z lékařských, vědeckých a zdravotnických databází do roku 2015. Celkem bylo zahrnuto 25 randomizovaných kontrolovaných studií s 11.321 účastníky ve věku od novorozenců až do 95 let.

Podávání vitaminu D bylo bezpečné a vedlo ke snížení rizika akutní infekce dýchacích cest u všech účastníků, kteří dostávali denní nebo týdenní režim, ne však u pacientů s jednou nebo více bolusovými (nárazovými) dávkami. Největší přínos byl pozorovaný u pacientů, kteří měli nedostatek vitaminu D a také u těch pacientů, kteří nedostávali bolusové dávky.

Pubmed

Fulltext