Nedostatek vitaminu D nepříznivě ovlivňuje zotavení a přežití po závažných cévních příhodách, jako je akutní infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. Tato nově publikovaná studie si dala za cíl vyhodnotit souvislost mezi deficitem vitaminu D u pacientů s kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními (mozkovými) poruchami a výsledkem rekonvalescence po takové příhodě.

Američtí autoři provedli tuto průřezovou studii na základě údajů z celonárodního stacionárního vzorku hospitalizací dospělých osob z let 2016–2017, který obsahoval více než 58 milionů hospitalizací. Identifikovali pacienty s nedostatkem vitaminu D a primární diagnózou kardiovaskulární nebo cerebrovaskulární choroby.

Výsledky: Mezi 58.259.589 hospitalizacemi v USA se vyskytla primární diagnóza při přijetí ischemická chorobá srdeční (ICHS) ve 3,44 %, akutní infarkt myokardu ve 2,15 %, angina pectoris v 0,06 %, fibrilace síní v 1,28 %, srdeční selhání v 11,49 %, akutní ischemická cévní mozková příhoda (CMP) v 1,71 %, transientní ischemická ataká (TIA) v 0,38 %, nitrolební krvácení v 0,23 %, subarachnoidální krvácení v 0,08 % případů. Celkem 1,82 % hospitalizovaných mělo nedostatek vitaminu D.

Počet hospitalizací v důsledku srdečního selhání u pacientů se současným nedostatkem vitaminu D byl 14,66 % oproti 11,43 % pacientů s normální hladinou vitmainu D. U akutní ischemické CMP to bylo 1,87 % oproti 1,71 %, u TIA 0,4 % oproti 0,38 %, p <0,0001. V regresní analýze ve srovnání s pacienty s normální koncentrací vitaminu D měli pacienti s nedostatkem vitaminu D vyšší pravděpodobností propuštění do zařízení následné péče s původní diagnózou srdečního selhání, krvácení do mozku, akutního infarktu myokardu, fibrilace síní a TIA.

Nedostatek vitaminu D byl také spojen s vyšší pravděpodobností těžkého nebo extrémního postižení u pacientů hospitalizovaných s akutní ischemickou CMP, krvácením do mozku, TIA, ICHS, akutním infarktem myokardu, fibrilací síní a srdečním selháním ve srovnání s pacienty s normální hladnou vitaminu D.

Závěry: Kardiovaskulární příhody a cerebrovaskulární příhody za současného nedostatku vitaminu D zvyšují invaliditu a propuštění do zařízení následné péče. Měly by se naplánovat klinické studie, které by vyhodnotily účinek suplementace vitaminu D na zlepšení těchto výsledků.

Pubmed

Full-text