Cílem této nově zveřejněné metaanalýzy bylo prozkoumat rozdíl mezi vápníkem, který přijímáme z běžné stravy a doplňkovým příjmem ze suplementů a souvislost s výskytem chorbo oběhového systému (kardiovaskulární onemocnění (KVO)).

Jako zdroj dat sloužily veřejné vědecké databáze PubMed, Cochrane Central, Scopus a Web of Science prací publikovaných do března 2019. Do této studie byly zahrnuty randomizované kontrolované studie (RCT) a prospektivní kohortové studie s údaji o dietním nebo doplňkovém příjmu vápníku s nebo bez vitaminu D a s údaji o výskytu KVO.

Výsledky: Z 1.212 identifikovaných studií bylo zahrnuto 26 prospektivních kohortových studií a 16 RCT. Výsledky kohortových studií ukázaly, že příjem vápníku z běžné stravy v rozmezí od 200 do 1500 mg/d neměl na riziko KVO, ischemické choroby srdeční (ICHS) a mrtvice (cévní mozkové příhody, CMP) žádný vliv.

Relativní riziko ICHS související s příjmem vápníku ze suplementů bylo vyšší o 8 %, ale zvýšilo se až o 20 % v případě suplementace samotného vápníku (bez vitaminu D). Doplňky kalcia zvýšily riziko infarktu myokardu o 14 %, zatímco samotné doplňky vápníku (bez vitaminu D) až o 21 %.

Závěry: Příjem vápníku z běžné stravy nezvyšuje kardiovaskulární riziko (včetně ICHS a CMP), zatímco doplňky vápníku mohou zvyšovat riziko ICHS, zejména infarktu myokardu.

Pubmed