Literární zdroje popisují, že vitamin D je důležitý mimo jiné pro cévní, systém a další funkce těla (endokrinní, imunitní apod.).

Mužská erektilní funkce závisí na mnoha faktorech a epidemiologické údaje ukázaly, že nedostatek vitaminu D je spojen i s erektilní dysfunkcí (neschopností dosáhnout dostatečného ztopoření penisu k uskutečnění pohlavního styku).

Tento nově publikovaný přehled popisuje mechanizmy, kterými vitamin D reguluje erektilní funkci, jelikož dostupné údaje ukazují, že hladina vitaminu D v těle je k její regulaci potřebná.

Závěry: Na základě důkazů bylo prokázáno, že vitamin D je důležitý pro normální erekci. Měření a doplnění hladin vitaminu D u pacientů s erektilní dysfunkcí je velmi důležité. Suplementace vitaminu D představuje nízkonákladovou a nízkorizikovou metodu léčby a prevence erektilní dysfunkce. Stručně řečeno, vitamin D potřebujeme od raných embryonálních stádií až do konce našeho života pro lepší, zdravý a sexuálně aktivní život.

Pubmed

Fulltext