U pacientů s COVID-19 se často současně vyskytuje nedostatek vitaminu D. Rizikových faktorů závažnosti infekce jsou etnicita, vyšší věk, přítomnost již existujících onemocnění a nedostatek vitaminu D. Příjem a kontrola vitaminu D je tak jeden z ovlivnitelných faktorů tohoto onemocnění.

Svým mechanismem účinku na úrovni mnoha buněk může vitamín D disponovat mnoha způsoby, jak snížit riziko akutních infekcí dýchacích cest a COVID-19; a sice snížení přežití a replikace virů, snížení rizika tvorby zánětlivých cytokinů, zvýšení koncentrace angiotenzin-konvertujícího enzymu 2 a udržování endoteliální integrity.

Výsledky: V roce 2020 byl proveden přehled čtrnácti observačních studií a nabízí důkaz, že koncentrace 25-hydroxyvitamínu D v séru nepřímo korelují s výskytem nebo závažností COVID-19. Dosavadní důkazy splňují Hillova kritéria kauzality, jmenovitě sílu asociace, konzistenci, časovou souslednost, biologický gradient, věrohodnost (např. mechanismy) a koherenci, ačkoli experimentální ověření doposud chybí.

Závěry: Vědecké důkazy jsou dostatečně silné, aby lidé a lékaři mohli používat nebo doporučovat vitamin D k prevenci nebo léčbě COVID-19 ve světle jeho bezpečnosti a širokého terapeutického okna.

Pubmed

Fulltext