Autoři této publikace analyzovali data získaná z nemocnic a klinik po celém světě s cílem osvětlit nové poznatky o charakteristikách COVID-19 a zjistit, zda existuje souvislost mezi závažnými případy COVID-19 s cytokinovou bouří a nedostatkem vitaminu D.

Metody: Autoři statisticky zpravovaly údaje o příjmu, zotavení a úmrtnosti pacientů s COVID-19 ze zemí s více než 5.000 potvrzenými případy do 21. března 2020 a sledovali možnou souvislost mezi nedostatkem vitaminu D a úmrtností. Údaje od 793 pacientů s COVID-19 se použily k vyhodnocení intenzity cytokinové bouře pomocí stanovení hladiny C-reaktivního proteinu (CRP). Použily se také údaje od 3.848 pacientů z klinické studie hodnotící souvislost mezi hladinou vitamínu D a CRP z roku 2007-2008.

Výsledky: Mortalita pacientů ve věku od 70 do 80 let v Itálii, Španělsku a Francii byla 1,9 krát vyšší než v jiných zemích (Německo, Jižní Korea, Čína); u seniorů ve věku nad 70 let ukazují data z Itálie a Španělska nejvyšší mortalitu: 1,7 krát vyšší než v jiných zemích. Věk potvrzených případů COVID-19 v Itálii, Španělsku a Francii byl také podstatně vyšší než v jiných zemích. V Itálii a Španělsku je ve srovnání s jinými zeměmi hlášen závažnější nedostatek vitaminu D. Tato analýza naznačuje, že odstranění závažné deficience vitamínu D dvojnásobně snižuje riziko vysokých hladin CRP, které lze použít jako náhradní marker cytokinové bouře. Autoři odhadují, že odstranění nedostatku vitaminu D dokáže zabránit až 15 % závažných případů COVID-19.

Závěry: Podstatně vyšší úmrtnost a počet potvrzených případů COVID-19 u seniorů v Itálii a Španělsku (země s nízkou hladinou vitamínu D) naznačují potenciální souvislost mezi nedostatkem vitamínu D a závažným průběhem COVID-19 spojeným s vyšší úmrtností. Souvislost mezi výkonností zdravotnických systémů, věkovým rozložením obyvatelstva nebo nedostatkem vitamínu A a úmrtností na COVID-19 nebyl pozorován. Analýza publikovaných údajů o souvislosti koncentrace vitaminu D a CRP z USA a laboratorních údajů o hladině CRP od 792 pacientů v Číně naznačuje, že doplnění vitamínu D napříč populacemi může snížit počet závažných případů COVID-19 až o 15 % tím, že potlačí faktory související cytokinovou bouří.

Abstrakt

Full-text