Nízké hladiny vitaminu D v séru zůstávají celosvětovým problémem. Zatímco některé studie in vitro ukázaly kofeinem vyvolaný pokles exprese receptoru pro vitamin D, existuje jen málo údajů, které by sledovaly vliv příjmu kofeinu na krevní hladiny vitaminu D. Proto se autoři této nové publikace snažili vyhodnotit souvislost mezi příjmem kofeinu a nedostatkem vitaminu D.

Pomocí údajů shromážděných v letech 2005-2006 v rámci National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) porovnávali sérovou hladinu vitaminu D s příjmem kofeinu potravou u 13.134 jedinců ve věku 30-47 let.

Výsledky: Matematický model detekoval vyšší riziko nedostatku vitaminu D u osob s nejvyšším příjmem kofeinu ve srovnání s referenční kategorií.

Závěry: Vyšší příjem kofeinu v potravě byl spojen s nedostatkem vitaminu D v reprezentativním vzorku americké populace, ale je zapotřebí další zkoumání, aby se zjistila příčinná souvislost.

Full-text