Cílem této metanalýzy bylo zjistit, zda je suplementace vitaminem D spojena s prodloužením života, resp. nižší úmrtností, a to zkoumáním výsledků ukončených a publikovaných klinických studií.

Do analýzy se zahrnuly randomizované kontrolované klinické studie srovnávající vliv na úmrtnost u lidí užívajících vitamin D oproti těm, kteří vitamin D neužívali.

Výsledky byly zpracovány na základě 52 klinických studií s 75.454 účastníky. Suplementace vitaminem D statisticky významně snížila riziko úmrtí na rakovinu o 16 %. V analýzách podskupin byla úmrtnost ze všech příčin (celková mortalita) výrazně nižší ve studiích, kde účastníci užívali vitamin D3 (cholekalciferol) než ve studiích, kde se používal k suplementaci vitamin D2 (ergokalciferol). Suplementace vitaminem D byla spojena s nižší celkovou i kardiovaskulární mortalitou o 2 %, ale tento rozdíl nedosáhl statistické významnosti.

Závěry: Užívání vitaminu D snížilo riziko úmrtí na rakovinu o 16 %. K určení, zda je suplementace vitaminem D3 spojena s nižší celkovou úmrtností jsou nutné další velké klinické studie. Nebyl nalezen významý rozdíl v celkové úmrtnosti mezi skupinou se suplementací vitaminem D a bez ní.

Pubmed

Full-text