Z důvodu stále častějšího užívání vitaminu D v běžné populaci a s tím souvisejícím nárůstem hladin vitaminu D u některých lidí provedli lékaři z prestižní americké Mayo Clinic studii, ve které sledovali celkovou i specifikou mortalitu (úmrtnost) v závislosti od hladiny vitaminu D.

Do studie bylo zařazeno 11.022 osob průměrného věku 54,3 let a sledovali se po dobu 4,8 roku. 77,1 % osob bylo ženského pohlaví, 87,6 % osob bylo bílé rasy.

Zjistilo se, že vysoké hladiny vitaminu D (nad 125 nmol/l) celkovou mortalitu nezvyšují. Naopak se zjistilo, že nízké hodnoty vitaminu D (pod 50 nmol/l) byly spojeny s vyšší celkovou úmrtností, ale pouze u bělochů.

Nejvyšší úmrtnost byla u lidí s hladinou vitaminu D pod 30 nmol/l. Oproti lidem s hladinou vitaminu D nad 50 mmol/l byla jejich mortalita 2,5 násobně vyšší.

Studie potvrdila, že vysoké hladiny vitaminu D přinášejí lidem bílé rasy delší život a zároveň jsou bezpečné.

Pubmed

Full-text