Dětští lékaři provedli klinickou studii, ve které sledovali skupinu 52 dětí s nově zjištěnou intolerancí lepku (celiakií) a skupinu 50 zdravých dětí jako kontrolu. Průměrný věk dětí byl 9 let, průměrná hmotnost 16,2 kg.

Nejčastější projevy celiakie zahrnovaly zpomalení růstu, bolesti břicha a průjmy. Zároveň se u první skupiny dětí pozorovaly významně nižší hladiny vitaminů D a A. Nedostatkem vitaminu D trpělo 92,3 % celiaků oproti pouze 18 % zdravých dětí.

Pubmed

Full-text