Přehledový článek sledoval spojitost mezi deficiencí vitaminu D a muskuloskeletální bolestí. Po analýze výsledků ze 107 publikovaných článků o tomto tématu vyselektovali autoři 51 článků, ve kterých se jednalo o sledování vlivu deficitu vitaminu D na vznik bolesti svalů a kostí. Analýza potvrdila, že pravidelná suplementace vitaminem D dokázala zvýšit svalovou sílu a snížit bolest bederní části zad a dolních končetin během 6 měsíců.

Autoři proto doporučují u pacientů s bolestí svalů a kostí na rehabilitačních odděleních měřit hladinu vitamínu D a v případě zjištění deficitu zahájit podávání vitaminu D jako jedné z důležitých částí strategie léčby.

Pubmed

Full-text