Vitamin D reguluje celou řadu fyziologických procesů v organismu, což v různých studiích vedlo k definování protinádorových účinků. Tato studie se snažila jít o něco dál a navrhnout nová léčebná využití.

Cíl studie

Epigenetika hraje důležitou roli v regulaci účinku vitaminu D a naopak, vitamin reguluje celou řadu významných epigenetických faktorů a regulačních drah. Tento přehled upozornil na nedávný pokrok v poznání rozličných epigenetických faktorů jako jsou lncRNA, miRNA, metylace a acetylace, které vitamin D přímo nebo nepřímo ovlivňuje, a jeho dalších dopadů u kolorektálního karcinomu s cílem identifikovat další potenciální terapeutické cíle.

Výsledky

Článek diskutuje, jak vitamin D působí protinádorově prostřednictvím interakcí mezi receptorem vitaminu D a specifickými geny buněčného přežití (např. SLC30A10), dále interakcí s mikroprostředím, mikrobiotou a dalšími faktory u kolorektálního karcinomu. Autoři přináší nové nápady pro vývoj terapeutických přístupů zaměřených na signální systém vitaminu D, která by mohl pomoci ve znalostech epigenetického vlivu vitaminu D právě v tomto onemocnění.

Zdroje

PubMed

Fulltext