Američtí lékaři sledovali v prospektivní randomizované klinické studii přežití 1.043 pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem za použití tří různých léčebných metod. První skupina pacientů dostala chemoterapii a cetuximab, druhá skupina chemoterapii a bevacizumab a třetí skupina chemoterapii a cetuximab s bevacizumabem. Ve všech skupinách pak lékaři porovnali přežití pacientů v závislosti od jejich vstupní hladiny vitamínu D.

Ukázalo se, že pacienti měli významně delší přežití, pokud měli vyšší hladiny vitamínu D.

Full-text

Prezentace