Úvod

Cílem studie bylo zhodnotit, zda suplementace kalcitriolem zvyšuje počet CD4+ lymfocytů a prognózu u pacientů s tuberkulózou a nízkou hladinou 25(OH)D.

Metody

Do této randomizované kontrolované klinické studie byli zařazeni (léčebně) naivní pacienti s tuberkulózou, kteří byli přijati do nemocnice v Zigongu od června 2016 do dubna 2017. Pacienti byli rozděleni do skupin se sérovým 25(OH)D ≥ 75 nmol/l (normální 25(OH)D) a 25(OH)D < 75 nmol/l (nízký 25(OH)D). Hlavními cílovými ukazateli byly počet CD4+ T lymfocytů během léčby, doba do změny kultury, doba do 50 % absorpce léze a 6měsíční míra vyléčení.

Výsledky

Studie zahrnula 30 pacientů v každé skupině. Výchozí hladiny 25-(OH) D a počty CD4+ T lymfocytů byly vyšší ve skupině s normálním 25(OH)D než ve skupinách s nízkým 25(OH)D a nízkým 25(OH)D s kalcitriolem (P < 0,05). Hladiny 25-(OH)D a počty CD4+ T lymfocytů se ve skupině s kalcitriolem během léčby zvýšily a dosáhly vyšších hodnot než ve skupině s nízkým obsahem 25-(OH)D v 1., 4., 8. a 24. týdnu (vše P < 0,05). Míra vyléčení byla 86,7 % ve skupině s nízkým obsahem 25(OH)D a 96,7 % v ostatních dvou skupinách.

Závěry

Suplementace kalcitriolem může u pacientů s tuberkulózou a nedostatkem 25(OH)D zvýšit hladinu CD4+ T lymfocytů, zkrátit dobu do kultivační přeměny sputa a urychlit vstřebávání lézí.

PubMed

Fulltext