Článek kriticky rozebírá aktuální doporučení v tématice vitaminu D a jeho případné suplementace v celé řadě chronických onemocnění včetně osteoporózy, rakoviny, kardiovaskulárních chorob, diabetu, demence a dalších. Autoři a dotazovaní experti se v rámci vzájemného tříkolového konsenzu snažili dojít k nejbližší shodě v dostupných materiálech, jejichž výsledkem byla shoda ve změnách koncentrací vitaminu D a potenciálním využití jeho suplementace v managementu některých chorob.

Článek uzavírá, že zatím nejsou dostatečné důkazy, že by vitamín D léčil některá chronická onemocnění. Existuje však dostatek důkazů k tomu, že léčba nedostatku vitamínu D dokáže zabránit vzniku těchto onemocnění.

Pubmed

Full-text

Doi