Nedostatek vitaminu D a obezita jsou rizikovými faktory bolestí zad; k tomto tématu však neexistuje dostatečné množství informací. Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie zjišťovala vliv podávání vitaminu D3 u 65 obézních pacientů (BMI ≥ 25 kg/m2). Pacienti dostali jednorázovou dávku 100.000 IU vitaminu D3 (perorálně) s následujícími 4.000 IU vitaminu D3 denně po dobu 16 týdnů, nebo placebo.

Lékaři sbírali data o koncentraci 25(OH)D a dotazníky ohledně bolesti zad, fyzické aktivitě, návyků včetně opalování a diety.

Po ukončení studie byl u účastníků studie zjištěn významný nárůst 25(OH)D v léčené skupině. Co se týče hodnocení bolesti zad, významné snížení bolesti se zjistilo ve skupině pacientů s nedostatkem vitaminu D na začátku studie.

Závěr: Na základě výsledků této studie lze doporučit podávání vitaminu D3 pacientům s bolestmi zad, obezitou/nadváhou a nedostatkem vitaminu D.

Pubmed

Fulltext