Tento přehledový článek shrnul informace o významu vitaminu D pro udržení zdraví a tzv. „wellbeing“. Autoři vycházejí z poznatků, že plasmatické hladiny pod 20 ng/ml 25-hydroxyvitaminu D se považují za nedostačující, jelikož při takto nízkých hladinách se zvyšuje riziko nádorových a autoimunitních onemocnění, roztroušené sklerózy, revmatoidní artritidy, hypertenze, kardiovaskulárních chorob, osteoporózy a diabetu 1. typu.

Zásadní zjištění jsou následující;

  • Zhruba 90 % zásob vitaminu D v organismu pochází ze slunečního záření. Bez dostatečné tvorby pomocí slunečního záření je potřeba organizmu dodávat nejméně 1000 IU vitaminu D denně;
  • 25-hydroxyvitamin D je hlavní cirkulující forma vitaminu D, podle které se provádí analýza;
  • 1,25-dihydroxyvitamin D je aktivní forma vitaminu D s vlivem na imunitní systém a funkci ledvin;
  • Sezóna, geografie, použití opalovacích krémů, pigmentace kůže a věk významně ovlivňují tvorbu vitaminu D v kůži.

Fulltext

Pubmed