Úvod

Posuny v mateřském střevním mikrobiomu a nedostatek vitaminu D během těhotenství byly odděleně spojeny se zdravotními problémy matky i dítěte.

Přesto byly jen zřídka studovány současně. Tato práce analyzovala údaje o střevním mikrobiomu (ze vzorků stolice získaných v pozdním těhotenství) a hladině vitaminu D (ze vzorků krve získaných v časném i pozdním těhotenství) těhotných žen ve studii Vitamin D Antenatal Asthma Reduction Trial (VDAART). Jednalo se o randomizovanou kontrolovanou studii suplementace vitaminem D během těhotenství s cílem prozkoumat souvislost stavu vitaminu D s mikrobiomem těhotných žen.

Metodika

Autoři použili k nalezení asociace lineární regrese na měření diverzity alfa, testy PERMANOVA na další hodnocení odlišnosti a použili algoritmy ANCOM-BC a Maaslin2 k nalezení odlišnosti četnosti taxonů. Analýzy byly považovány za významné s použitím p-hodnoty 0,05.

Výsledky a závěr

Autoři zjistili, že složení střevního mikrobiomu je spojeno s hladinou vitaminu D na začátku těhotenství (základní hodnota). Střevní mikrobiom matky nevykazuje změny v reakci na suplementaci vitaminu D během těhotenství a rod Desulfovibrio je obohacen u žen bez podstatného zvýšení hladiny vitaminu D mezi prvním a třetím trimestrem těhotenství.

Autoři tak došli k závěru, že zvýšení hladiny vitaminu D během těhotenství by mohlo být protektivní proti růstu bakterií redukujících sulfáty, jako je Desulfovibrio, které je spojováno s chronickými střevními zánětlivými poruchami.

PubMed

Fulltext