Tento systematický přehled a metaanalýza si dala za cíl pozorovat vztah mezi nedostatkem vitaminu D a rizikem diabetické nefropatie.

Publikace zahrnula studie z let 2009 až 2014 a 3.700 pacientů z observačních a 219 z intervenčních studií. Výsledky z těchto studií naznačily inverzní souvislost mezi stavem sérové koncentrace vitaminu D a rizikem nefropatie u pacientů s diabetem.

Publikovaná analýza ukázala vyšší riziko nefropatie u pacientů s diabetem s nedostatkem vitaminu D, nicméně prozatím není přímá kauzalita prokázána.

Pubmed

Fulltext