Mezi nejčastější infekce patří infekce horních a dolních cest dýchacích. Ve Velké Británii se tyto infekce podílejí přibližně na polovině lékařských předpisů všech perorálních antibiotik. Nadměrné užívání antibiotik má navíc za následek vznik kmenů rezistentních k antibotikům.

Tento nově publikovaný přehledový článek shrnuje současné poznatky o rolích některých živin při modulaci imunitních funkcí, se zvláštním zaměřením na vitamin D.

Suplementace vitaminu D snižuje riziko akutních infekcí dýchacích cest, a proto může být i cenným prostředkem ve snaze o snížení nadměrného spoléhání se na antibiotika.

Full-text