Epidemiologické studie ukázaly souvislost mnoha onemocnění (včetně výskytu některých karcinomů) s nízkými hladinami nativního vitamínu D a je pravděpodobné, že prevence a léčba deficitu vitamínu D je důležitější než obava z hypervitaminózy.

Jedním z oborů, kde jsou metabolity a analoga vitamínu D v popředí zájmu, je nefrologie. Původně úzké využití pro úpravu poruchy kostního metabolismu při selhání ledvin se postupně ukázalo mnohem komplexnější a na vitamín D lze nahlížet i jako na vitamín, resp. hormon společného zájmu mnoha oborů.

Přečtěte si zajímavý odborný článek prof. Dusilové – Sulkové.

Full-text