Ohledně výskytu ischemické cévní mozkové příhody v souvislosti s užíváním vápníku v lécích nebo doplňcích strava ať už samostatně nebo v kombinaci s vitaminem D existují kontroverze. Jeví se, že toto riziko existuje pouze u doplňků/léků s obsahem vápníku a nevztahuje se k vápníku z běžné stravy (mléčné výrobky, sýry, sardinky atd.)

Autoři této publikace provedli studii případů a kontrol s pacienty ve věku 40 až 89 let, z nichž celkem 2.690 mělo první epizodu nefatální ischemické cévní mozkové příhody. Pro tyto pacienty autoři náhodně vybrali 19.538 kontrolních osob srovnatelných co se týče věku a pohlaví.

Výsledky: Suplementace kombinace vápníku a vitaminu D nebyla spojena s rizikem ischemické cévní mozkové příhody.

Avšak při užívání samotného vápníku v dávce vyšší než 1.000 mg denně došlo ke zdvojnásobení rizika výskytu ischemické cévní mozkové příhody (vzestup rizika o 109 %), zatímco užívání méně než 1000 mg vápníku denně snižovalo riziko o 24 % ve srovnání s neužíváním doplňků/léků s vápníkem.

Závěry: Tato studie ukazuje, že doplňky/léky s vápníkem podávané jako monoterapie ve vysokých dávkách mohou zvyšovat riziko ischemické cévní mozkové příhody, zatímco jejich kombinace s vitaminem D toto riziko kompenzuje.

Full-text