Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS) ČLS JEP schválila Doporučený postup České lékařské společnosti Jana Evangelity Purkyně pod názvem Léčba a prevence nedostatku vitaminu D v oboru gynekologie a porodnictví.

Full-text