Cílem tohoto nového systematického přehledu a meta-analýzy v Annals of Internal Medicine bylo vyhodnotit, zda perorální užívání vitaminu D snižuje riziko vzniku diabetu II. typu u lidí s prediabetem.

Do práce byly zahrnuty tři randomizované klinické studie, které testovaly léčbu vitaminem D3 (cholekalciferol) v dávce 20 000 IU týdně, nebo vitamin D3 4000 IU denně, nebo eldekalcitol 0,75 mcg denně oproti odpovídajícímu placebu. Vitamin D snížil riziko diabetu o 15 %. Účastníci ve skupinách užívajících vitamin D, kteří si udržovali po dobu trvání studie průměrnou sérovou hladinu vitaminu D nad 125 nmol/l, měli ve srovnání s účastníky se sérovou hladinou vitaminu D mezi 50-74 nmol/l významně nižší riziko vzniku diabetu o 76 %, s tříletým snížením absolutního rizika o 18,1 %. Vitamin D zvýšil pravděpodobnost regrese k normální regulaci glukózy o 30 %. Mezi skupinami se nezjistili rozdíly mezi výskytem možných nežádoucích účinků (ledvinové kameny, hyperkalcémie, hyperkalciurie, úmrtí).

Závěr: U dospělých s prediabetem byla léčba vitaminem D účinná při snižování rizika vzniku cukrovky.

Full-text