Tato kanadská klinická studie si dala za cíl hodnotit bezpečnost podávání vitaminu D až 10.000 IU denně u zdravých lidí.

Klinická studie Calgary Vitamin D byla tříletá, dvojitě zaslepená a randomizovaná a probíhala na Universitě v Calgary v Kanadě. Studie sledovala 373 zdravých dospělých lidí, mužů i žen, ve věku 55-70 let se sérovou hladinou vitaminu D (30-125 nmol/l).

Účastníci studie byli randomizováni k užívání vitaminu D3 v denní dávce 400 IU, 4.000 IU nebo 10.000 IU. V případě nízkého příjmu vápníku stravou (pod 1.200 mg denně) byla zahájena i suplementace kalcia.

Závěry: Bezpečnostní profil vitaminu D je podobný pro dávky 400, 4.000 a 10.000 IU/den. Hyperkalciurie byla častá a vyskytovala se častěji při vyšších dávkách. Hyperkalcemie se vyskytovala častěji při vyšších dávkách, byla však vzácná, mírná a přechodná.

Pubmed

Full-text