Práce si vytyčila za cíl zpracovat rešeršní analýzu vědeckých databází s cílem najít možný vztah mezi sérovou hladinou vitaminu D a nealkoholické steatózy jater (NASH).

Do zpracování bylo zařazeno celkem 15 kvalitních studií s 20 096 účastníky a výsledky byly hodnoceny jako standardizované rozdíly průměrů (SMD) a tzv. odds ratio (OR) s 95 % věrohodností.

Data ukázala, že pacienti s chorobou měli v průměru o 0.90 ng/ml nižší koncentrace 25-hydroxyvitaminu D v porovnání s kontrolami. Paralelní analýza ukázala, že status vitaminu D má negativní asociaci s onemocněním s určitým omezením.

V závěru výsledky naznačují, že nízké hladiny vitaminu D korelují se zvýšeným rizikem nealkoholické steatózy jater (největší riziko bylo sledováno u pacientů ze „západní“ části světa).

Dalším závěrem metaanalýzy je, že pacienti s hypovitaminózou vitaminu D mohou mít prospěch ze suplementace přípravků s vitaminem D ke snížení rizika onemocnění.

Pubmed