Bakteriální vaginóza se často objevuje u pacientek s nízkou koncentrací vitaminu D. Bakteriální vaginóza je rizikovým faktorem mnoha onemocnění, mimo jiné například pánevních infekcí či předčasného porodu.

Randomizovaná placebem kontrolovaná klinická studie zjišťovala vliv podávání 2000 IU denně po dobu 15 týdnů celkem 208 pacientkám s deficiencí vitaminu D a asymptomatickou bakteriální vaginózou. 106 pacientek bylo léčeno vitaminem D a 104 zůstalo bez léčby. Před zahájením studie se odebraly vzorky krve a vaginálního sekretu a srovnaly se s výsledky odběrů po ukončení studie.

Výsledky: 63,5 % žen v reprodukčním věku s nedostatkem vitaminu D se vyléčilo z asymptomatické bakteriální vaginózy dávkou 2000 IU vitaminu D denně po dobu 15 týdnů, zatímco z neléčených žen k vyléčení došlo pouze v 19,2% případů (p<0,001).

Pubmed

Full-text