Nejnovější metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií (RCT – randomised controlled trial) zahrnující 20 klinických studií s 1.270 pacienty s diabetem 2.typu sledovala vliv podávání vitamínu D na zánětlivé markery

  • CRP (C-reaktivní protein)
  • TNFα (Tumor necrosis factor α) a
  • sedimentaci.

Pacienti, kteří užívali vitamín D měli významně nižší hodnoty všech tří výše uvedených indikátorů přítomnosti zánětu. Navíc měli vyšší hladiny leptinu.

Podávání vitamínu D zřejmě snižuje chronický zánět přítomný u diabetiků 2. typu.

Pubmed

Full-text