Několik studií se zabývalo možnou úlohou vitaminu D při snižování rizika mimoděložního těhotenství. V této studii se zkoumala souvislost sérových hladin vitaminu D a mimoděložního těhotenství u těhotných žen během prvního trimestru těhotenství.

Metody: Tato studie byla průřezovou studií s kontrolní skupinou. Případovou skupinu tvořilo 51 těhotných žen s mimoděložním těhotenstvím a kontrolní skupinu tvořilo 51 těhotných žen s normálním těhotenstvím. Všem těhotným ženám, které se zúčastnily studie, bylo odebráno 5 ml vzorků krve pro stanovení koncentrace vitaminu D v séru.

Výsledky: Sérová hladina vitaminu D byla významně vyšší v kontrolní skupině (85,77 ± 18,3 nmol/l) ve srovnání s účastnicemi s mimoděložním těhotenstvím (52,37 nmol/l) (p<0,001). Na základě výsledků této studie mají ženy s neadekvátními hladinami vitaminu D v séru (méně než 75 nmol/l) 6,40krát vyšší pravděpodobnost mimoděložního těhotenství než těhotné ženy s normální sérovou hladinou vitaminu D.

Závěry: Na základě výsledků této studie a s ohledem na souvislost sérových hladin vitaminu D a mimoděložního těhotenství se zdá být nezbytné měřit hladinu sérového vitaminu D u žen před otěhotněním.

Full-text