Cílem autorů bylo poskytnutnout doporučení prevenci a léčbu nedostatku vitaminu D u dospělých ve střední a východní Evropě. Mělo by se pokračovat ve zvyšování povědomí o nedostatku vitaminu D a v úsilí o harmonizaci pokynů pro vitamin D.

Autoři doporučují testování koncentrace vitaminu D u určitých rizikových skupin. Dospělým, kteří si chtějí zajistit dostatečný stav vitaminu D, doporučují denní dávku vitaminu D 800 až 2.000 IU, u pacientů tmavou kůží a s poruchou vstřebávání až 4.000 IU. Tato dávka se doporučuje i k léčbě nedostatku vitaminu D, ale během prvních 4 až 12 týdnů léčby lze použít vyšší zaváděcí dávku vitaminu D (např. 6.000 IU denně, u osob s obezitou, poruchou vstřebávání či s chronickou léčbou antiepileptiky až 10.000 IU), pokud je klinicky indikována rychlá úprava nedostatku vitaminu D před pokračující udržovací terapií dávkou 800 až 2.000 IU denně.

Úspěch léčby lze u určitých rizikových skupin (např. pacientů s malabsorpčními syndromy) vyhodnotit po 6 až 12 týdnech měřením sérového hladiny vitaminu D s cílem dosáhnout sérové koncentrace 75 až 125 nmol/l.

Denní, týdenní nebo měsíční suplementace vitaminu D v ekvivalentních dávkách vede ke srovnatelnému zvýšení sérových koncentrací vitaminu D. Upřednostňuje se denní dávkovací schéma, ale lze použít i týdenní a měsíční dávkovací schéma za dodržení podmínky, že se vyhneme extrémně vysokým jednorázovým dávkám vitaminu D nad 50.000 IU vitaminu D.

Full-text