Inzulínová rezistence (IR) hraje důležitou roli ve vývoji nealkoholového steatotického onemocnění jater (NAFLD = non-alcoholic fatty liver disease). Několik studií již hodnotilo suplementaci vitaminu D pacientům s NAFLD ve vztahu k inzulínové rezistenci. Cílem této publikace bylo zhodnotit účinek doplňkové léčby vitaminem D na zlepšení inzulinové rezistence u pacientů s NAFLD.

Metody: Autoři tohoto nového systematického přehledu a meta-analýzy analyzovali sedm vhodných studií s celkovým počtem 735 účastníků.

Výsledky: Suplementace vitaminem D statisticky významně (p = 0,0002) zlepšuje inzulínovou rezistenci u pacientů s NAFLD, která se vyznačuje sníženým hodnot homeostatického modelu inzulínové rezistence (HOMA-IR). Suplementace vitaminem D statisticky významně snižuje hladiny ALT (p = 0,02). U hladiny AST nebyl pozorován žádný účinek.

Závěry: Suplementace vitaminu D významně zlepšuje inzulinovou rezistence u pacientů s NAFLD, což se projeví snížením HOMA-IR. Vitamin D proto může sloužit jako doplňková léčba pacientů s NAFLD.

Full-text