Studie stanovila a ověřila hypotézu, že užívání vitaminu D by mohlo rychle snížit riziko a/nebo závažnost COVID-19 u sportovců.

Výzkum

Bylo identifikováno několik mechanismů, kterými by vitamin D mohl snížit rizika infekce a závažnost, smrt a dlouhodobé účinky COVID-19:

(1) indukcí produkce katelicidinu a defensinů za účelem snížení přežití a replikace SARS-CoV -2 virus;

(2) snížení zánětu a produkce prozánětlivých cytokinů a rizika „cytokinové bouře“, která poškozuje epiteliální vrstvu plic, srdce, cévního systému a dalších orgánů; a

(3) zvýšení produkce angiotensin-konvertujícího enzymu 2, čímž se omezí množství angiotensinu II dostupného pro virus.

Literární a klinická data

Klinické studie potvrdily, že suplementace vitaminem D snižuje riziko akutních infekcí dýchacích cest, a přibližně 30 observačních studií ukázalo, že výskyt, závažnost a úmrtí na COVID-19 nepřímo korelují se sérovými koncentracemi 25(OH)D.

Závěr

Doplňování vitaminu D je používané u mnoha sportovců, protože zlepšuje sportovní výkon a prodlužuje aktivitu. Sportovci by proto měli zvážit suplementaci vitaminu D, aby sloužila jako prostředek ke snížení rizika COVID-19 a jeho následků u této skupiny.

PubMed

Fulltext