Virus SARS-CoV-2 nenapadá pouze na dýchací systém, ale může postihnout i další životně důležité orgány, jako je mozek. Centrální nervový systém je náchylný k poškození buněk prostřednictvím přímé invaze nebo nepřímých účinků souvisejících s virem. Tyto účinky vedou k neurozánětlivé odpovědi, což jsou procesy pravděpodobně spojené se snížením aktivity enzymu konvertujícího angiotenzin II (ACE2), receptoru na buněčném povrchu pro SARS -CoV-2. Tento enzym reguluje neuroprotektivní a neuroimunomodulační funkce a může neutralizovat zánět i oxidační stres vznikající na buněčné úrovni.

Vitamin D má kromě protizánětlivých a imunomodulačních účinků také schopnost snižovat účinky neurozánětlivých cytokinů, čímž zmírňuje škodlivé následky po COVID-19.

Tato publikace analyzuje současné důkazy podporující názor, že vitamin D může působit jako neuroprotektivní a neuroreparativní činidlo proti neurologickým následkům COVID-19.

Full-text