Měnší studie pozorovala hladiny vitaminu A a D u dětí s ADHD ve věku od 6 do 9 let. Celkem 82 dětem s diagnostikovaným ADHD se stanovily plazmatické hladiny retinolu a 25(OH)D a porovnaly se 106 zdravými dětmi, které ve studii vystupovaly jako kontrolní skupina.

Závěr: U dětí s ADHD se nedostatek vitaminu D zjistil ve vyšší míře a nedostatek obou vitaminů v kombinaci byl spojen jako rizikový faktor.

Pubmed

Fulltext