Zvýšený výskyt schizofrenie u dětí u narozených v zimě a na jaře vedly k hypotéze, že nedostatek vitaminu D před narozením může zvýšit riziko pozdější schizofrenie.

Australští a dánští vědci ověřovali tuto hypotézu na vzorku 2.602 mladých lidí, u kterých se rozvinula schizofrenie a zároveň u nich byl k dispozici vzorek jejich krve po narození.

Výsledky: Ve srovnání s referenčním (čtvrtým) kvintilem hladiny vitaminu D vykazovaly osoby s v nejnižším kvintilu (<20,4 nmol/l vitaminu D) významně zvýšené riziko schizofrenie (IRR = 1,44, 95% CI: 1,12-1,85).

Závěr: Neonatální nedostatek vitaminu D byl spojen se zvýšeným rizikem schizofrenie v pozdějším životě o 44%. Tato zjištění mohou mít významné důsledky pro veřejné zdraví související s primární prevencí schizofrenie.

Full-text