Tato nově publikovaná studie byla sestavena ke stanovení asociace mezi sérovými hladinami 25-hydroxyvitaminu D a jeho možného vlivu na nežádoucí klinické projevy včetně mortality během infekce COVID-19.

Celkem bylo hodnocena data 235 hospitalizovaných pacientů s touto infekcí. Po odstranění možných souvisejících faktorů se zjistila významná asociace mezi dostatečnou suplementací vitaminem D a redukcí závažností, CRP a dalších parametrů včetně zvýšení množství bílých krvinek.

Závěry: Tato studie ukazuje, že vitamin D může významně modulovat imunitní odpověď ovlivněním aktivity cytokinů a bílých krvinek. Zdá se, že dostatečné hladiny vitaminu D by mohly zmírnit průběh infekce COVID-19. Proto se doporučuje, aby ze zajistilo zlepšení stavu vitaminu D v běžné populaci a zejména u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 za účelem snížení závažnosti a mortality spojené s touto infekcí.

Pubmed

Full-text