Výzkumníci testovali, jestli nízká koncentrace vitaminu D v organismu hraje roli v infekci COVID-19. Klinická studie analyzovala vztah mezi vitaminem D a panelem zánětlivých markerů u kohorty pacientů s COVID-19. Sekundárním cílem bylo vyhodnocení korelace mezi hladinami vitaminu D a závažností onemocnění 93 pacientů s pneumonií související s COVID-19 v Itálii, u kterých byly k dispozici biochemie, koncentrace vitaminu D, a kompletní klinické údaje.

Výsledky a závěry: Výsledky ukázaly, že 65 % pacientů mělo nízké koncentrace vitaminu D (25(OH)D ≤ 50 nmol/l) a významně vyšší IL-6, CRP, TNF-α a IL-10. Mezi vitaminem D a všemi markery byla nalezena významná korelace, a to po i upravení věku a pohlaví. Nedostatek vitaminu D převládal u pacientů s těžkým průběhem onemocnění ve srovnání s ostatními skupinami a hladiny vitaminu D byly nižší u pacientů, kteří nepřežili.

Vztah mezi koncentracemi vitaminu a zánětlivými markery naznačuje, že vitamin D lze brát v úvahu při léčbě pacientů s COVID-19.

PubMed

Fullltext