V rámci boje proti COVID-19 vyzvalo 73 frankofonních odborníků a šest francouzských národních odborných společností k suplementaci vitaminem D populace jako celku, tedy nejen u starších osob nebo u pacientů s rizikem závažné formy COVID-19.

Rostoucí počet vědeckých studií ukazuje, že suplementace vitaminem D by mohla snížit možnost infekce SARS-CoV-2 a také riziko vzniku závažných forem COVID-19, resuscitace a úmrtí.

Tuto skupinu odborníků pod patronátem prof. Annweilera a prof. Souberbiella podpořilo i šest francouzských odborných společností:

  • Francouzská asociace pro boj proti revmatismu (AFLAR),
  • Francouzská společnost pro endokrinologii (SFE),
  • Francouzská společnost geriatrii a gerontologii (SFGG),
  • Francouzská společnost pro pediatrii (SFP),
  • Francouzská společnost dětské endokrinologie a diabetologie (SFEDP),
  • Frankofonní společnost pro nefrologii, dialýzu a transplantaci (SFNDT)

Doporučení suplementace vitaminem D jako prevence před infekcí SARS-CoV-2:

Doplňování vitaminu D po celý rok u lidí s rizikem hypovitaminózy D (tj. lidé ve věku 80 a více let, nemocní, slabí nebo závislí, obézní nebo žijící v pečovatelských domech) a obecná populace během zimního období. Cílem je, aby většina běžné populace dosáhla sérové koncentrace mezi 50-150 nmol/l.

Nezbytný příjem vitaminu D3 je nejméně 1.200 IU denně. Denní dávkování je možné nahradit dávkou 50.000 IU vitaminu D3 jednou za měsíc. U obézních jedinců by měla být předepsána dvojnásobná dávka.

Kontrola sérové hladiny vitaminu D není v tomto případě nutná. Obavy z výskytu ledvinových kamenů související s předepisováním vitaminu D bez předchozího změření sérové hladiny vitaminu D, a tedy bez potvrzení nedostatku vitaminu D, nejsou na místě. Výsledky velkých, placebem kontrolovaných klinických studií jasně prokázaly, že ke zvýšení výskytu urolitiázy nedochází. Studie byly provedeny u několika desítek tisíc osob, které dostávali po dobu několika let 2.000 IU nebo 4.000 IU vitaminu D denně nebo 100.000 IU vitaminu D3 jednou za měsíc.

Doporučení suplementace vitaminem D v případě prokázaného onemocnění COVID-19:

Dokud nebudou k dispozici výsledky probíhajících kontrolovaných studií, doporučuje se v případě infekce SARS-CoV-2 dosáhnout co nejdříve dostatečnou sérovou koncentraci vitaminu D (stupeň doporučení 1B).

Doporučuje se předepisovat dospělým pacientům navíc k standardnímu léčebnému protokolu nasycovací dávku vitaminu D ihned jakmile je diagnostikována nemoc COVID-19. Doporučuje se podávat 100.000 IU vitaminu D3 perorálně (200.000 IU u pacientů obézních a/nebo s dalšími rizikovými faktory vyšší závažnosti COVID-19). Tyto dávky se mají aplikovat jednou týdně.

Tímto způsobem se zajistí rychlé zvýšení sérové koncentrace vitaminu D bez jakéhokoli rizika (mimo vzácné klinické situace, jako jsou např. sarkoidóza a jiné granulomatózy, nebo velmi vzácné inaktivující mutace určitých genů, jako např. CYP24A1). Získáme tak uspokojivou hladinu vitaminu D během kritického období přibližně jednoho měsíce, během kterého může onemocnění COVID-19 progredovat do těžké formy. Možný přínos ještě vyšších dávek vitaminu D3 se v současné době zkoumá.

Tisková zpráva (francouzsky)

Tisková zpráva (pdf, francouzsky)

Lékařský článek s doporučeným dávkováním (francouzsky)