V této nová studii z USA se použila retrospektivní observační analýza výsledků testů ke stanovení hladiny vitaminu D a výsledků testů na přítomnost koronaviru (SARS-CoV-2).

Od poloviny března do poloviny června 2020 bylo provedeno více než 190.000 testů na SARS-CoV-2 u lidí ze všech 50 států USA a k těmto testům byly přiřazeny výsledky jejich hladiny vitaminu D.

Bylo zahrnuto celkem 191.779 pacientů – medián věku: 54 let, z toho 68 % žen. Míra pozitivity testu na SARS-CoV-2 byla 9,3 % a průměrná hladina vitamínu D byla 79,25 nmol/l.

Míra pozitivity testu na SARS-CoV-2 byla 12,5 % a byla vyšší u 39.190 pacientů s deficitem vitaminu D (<50 nmol/l) než u 27.870 pacientů s adekvátními hodnotami (75–85 nmol/l), kde byla pozitivita testu u 8,1 % pacientů, a byla také vyšší než u 12.321 pacientů s hodnotami vitaminu D ≥ 137,5 nmol/l, kde byla pozitivita testu na SARS-CoV-2 zjištěna pouze u 5,9 % pacientů.

Závěry: Souvislost mezi nižším rizikem pozitivity SARS-CoV-2 a vyššími hladinami cirkulujícího vitaminu D je statisticky významná i v modelu upravujícím všechny zahrnuté demografické faktory. Pozitivita SARS-CoV-2 je silně a nepřímo spojena s cirkulujícími hladinami vitaminu D, což je vztah, který přetrvává napříč zeměpisnými šířkami, rasami/etnikami, oběma pohlavími a věkovými rozmezími.

Full-text